5000m³ Küresel Depolama Tank İmalatını Gerçekleştirdik

Toplam 6 adet olmak üzere her biri 5000m3 hacmindeki küresel depolama tanklarının imalatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Tanklar; %70 propan, %30 bütan depolama amaçlı Irak Süleymaniye bölgesinde kurulmuştur.

🖱 www.kartalbombe.com.tr
✉️ info@kartalbombe.com.tr
📞 +90 (262) 724 92 92