Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ
1.Uluslararası standartların kabul ettiği ürün ve hizmet için tüm paydaşlarımız ile etkin ve sürdürülebilir bir iş birliği yapmak
2.Kalite performansımızı ölçümleyerek ve teknolojik yenilikleri takip ederek süreçlerimizi sürekli iyileştirmek
3.Etkinliğimizi ve verimliliğimizi sürekli geliştirerek müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
4.Ürün ve hizmet sunduğumuz tüm alanlarda müşteri taleplerini ve uluslararası standartları dikkate alarak üretim gerçekleştirmek,
5.Toplam kalite yönetimi anlayışı ile katılımcı bir organizasyon oluşturarak kurumsal performansın en üst seviyede olmasını sağlayacak bir kalite yönetim sistemini oluşturmak ve sürekli geliştirmek

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
1. Proaktif yaklaşımı temel hedef alarak ortaya çıkabilecek tehlike ve risklere karşı gerekli önlemleri almak.
2. Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
3. Yürürlükteki uygulanabilir İSG mevzuatına, yasal gerekliliklere uyacağımıza taahhüt etmek.
4. Çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırarak iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek.
5. Tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak.
6. Sektörümüzde örnek gösterilen bir kuruluş olma çabasıyla performansımızı tüm çalışanlarımızın katılımıyla sürekli geliştirmek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYET POLİTİKAMIZ
1. Türkiye’nin sektöründe öncü firması olarak müşteri isteklerini / şikâyetlerini adil, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmek.
2. Müşteri memnuniyetini sağlamak ve artırmak.
3. Kalite beklentilerini tam olarak karşılamak.
4. Müşterilerimiz ile uzun vadeli, her iki taraf açısından da adil ve kazandıran bir ilişki kurmak.
5. Kuruluşumuzun tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatarak, sürekliliğini sağlamak.
6. Herkese eşit ve tarafsız davranmak.
7. Mevcut yasal ve mevzuata dayalı şartlara uymak.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
1. Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede yaşatmak,
2. Eğitimi gelişimin merkezine alarak en alttan en üst pozisyona kadar tüm eğitim programlarını tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
3. Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak,
4. Çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza din, dil, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak, eşit ve insani bir yaklaşım olarak çalışanlarımıza yansıtmak,
5. Personelin kişiliğine önem vermek ve saygı duymak; maddi ve manevi hakların korunmasını gözetmek,
6. Personele yeteneklerine göre çalışma, yetişme ve gelişme yönünden adil ve eşit olanaklar sağlamak,
7. Personeli objektif kriterlere göre ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirecek performans ve kariyer sistemini kurmak ve uygulamak.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ
1. Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımıza çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı bireyler olmak,
2. Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymak,
3. Operasyonlarımızın verimini artırmak ve enerji tüketimini azaltmak,
4. Çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni yatırımlarımızda çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
5. Tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanarak, doğal kaynak tüketim miktarlarını azaltmak