Eğitim & Gelişim

6_3 IMG_8121
5

Oryantasyon süreci ile başlayan eğitimler, performan değerlendirme sisteminden gelen verilere ve çalışanlarımızdan gelen taleplere göre IK bölümümüz tarafından değerlendirilerek yıllık eğitim planları oluşturulur. Bu eğitim planları oluşturulurken çalışanlarımızın mesleki becerilerin artması, kişisel gelişimleri ve iş güvenliği uygulamalarımızın artarak sürdürülebilmesi ortak hedefimizdir.
Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin yanı sıra uzaktan eğitim, fuar, organizason, sempozyum gibi mesleki gelişime katkı sağlayacağına inandığımız tüm eğitim fırsatları çalışanlarımıza sunulmaktadır.