Yönetim Sistemleri

Toplam kalite yönetimi anlayışı ile çalışmalarını sürdüren KBS, yaka ayrımı yapmaksızın tüm çalışanları ile sürekli iyileştirmenin bir parçasıdır. Sahip olduğumuz kalite yönetim belgelerinin yanı sıra 5S gibi sürekli gelişimin parçası olan uluslararası tüm metodolojiler başarı ile kurum içerisinde uygulanmaktadır.
Dünyanın her noktasına ürün ve hizmet sunan KBS, müşteri memnuniyetinin değerini bilerek sürekli gelişimini şekillendirmektedir. Teknolojik yatırımların hiç hız kesmediği KBS’de, ortaya konulan ürünler sadece uluslararası standartlara göre değil, daha sıkı toleransları olan KBS iç toleranslarına göre tam doğru olarak üretilmektedir.  İnsan ve teknolojik yatırımların mükemmel bileşkesi olarak üretilen ürünler, KBS ailesi için her zaman gurur vericidir.

5_1 yönetim sistemleri