NORMALİZASYON

  • KBS
  • ISIL İŞLEM

Bu işlem çelik dökümde, hadde ve dövme çeliklerinde homojen, ince taneli yapı elde etmek, optimum süneklik ve tokluk elde etmek için yapılır. İşlemin amacı döküm, dövme veya haddeleme gibi ön işlem etkilerinden kaynaklanan mevcut homojen olmayan yapıyı talaşlı/talaşsız işlenebilirlik için iyileştirmek veya bazı ürünlerde gerekli son mekanik özellikleri karşılaması içindir.

Demir karbon diyagramındaki A3 sıcaklığının (30-50°C) hemen üzerine çıkılarak 2 dakika/mm’lik bekleme süresi ile tüm yapının östenit olması sağlanır.
Normalizasyon işlemi uygun bir çeliğin tipik olarak 830-950°C aralığında ısıtılması, 
(sertleşebilen çeliklerin setleştirme sıcaklığı veya üzeri, sementasyon çelikleri için sementasyon sıcaklığı üzeri) ve sonra havada soğutulmasından meydana gelir. Düzensiz ısıl genleşmeden dolayı oluşabilecek çatlamaları önlemek amacıyla  malzeme homojen olarak yaklaşık 600°C kadar yavaş ısıtılır.