İNSAN KAYNAKLARI

  • KBS
  • İNSAN KAYNAKLARI

 

Firmaların en temel kaynaklarının başında İnsan Kaynağı gelmektedir. KBS, müşteri mutluluğu ve memnuniyeti ile sürdürülebilir istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktadır. KBS'de uygulanan insan kaynakları politikası, çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlamaktadır. Yeni (Beyaz Yaka) insan kaynağı alımında uzmanlıklar göz önünde bulundurularak profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturmaktadır.