İK POLİTİKALARI

  • KBS
  • İNSAN KAYNAKLARI

KBS'nin İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkelerin ışığı doğrultusunda gerçekleşir.

 

•Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yaparız.
•Rekabet üstünlüğü insan kaynağımızın asıl temelidir.
•Çalışanlarımız Şirketimizin değerlerini benimser.
•KBS'nin çalışmak için tercih edilen bir Şirket olmasını hedefleriz.
•KBS'nin ilkelerine uygun şekilde, Çalışanlarımızın ve Şirketimizin beklentilerini dengeleriz.
•Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz.
•İhtiyaçlarımızın karşılanmasında Şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı amaçlarız.
•İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve Şirketimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.
•İnovasyonu bir yaşam tarzı olarak Kabul eder ve ona yönelik fiziksel ve eğitsel yatırımlar planlarız.