Fason bombe yaptıracak müşterilerimiz için pul hazırlama bilgi formu için lütfen tıklayınız.

 

 

 

Bu bilgiler DIN 28011-DIN 28013:1994 serisi standartlara göre hazırlanmıştır (1994’den beri standart DIN tarafından güncellenmemiştir). Bu yüzden standartta belirtilen çelik kaliteleri güncel değildir. 
Güncel çelik kaliteleri için tıklayınız.
 

Düz kısım (h1 VEYA SF) yüksekliği 3,5 t’den fazla olamaz. Aynı zamanda, 50 mm ve üzeri sac kalınlıkları için aşağıdaki değerler geçerlidir.

Firmamız müşterilerine kaynak ağzı hazırlığı yapılmış bombelerde teslim etmektedir (Kaynak Ağzı Tipleri İçin Tıklayınız) . Bunun için teklif aşamasında Teklif Hazırlama Mühendislerimize danışınız.

Düz kısım (h1’in kaynak ağzı için hazırlanması)

Bombenin uç kısmı (düz kısım) makine ya da alevle (plazma ile) kesme yöntemiyle kesilebilir. Kataloğumuzdaki kesim tiplerinden farklı bir tip isteniyorsa ’’c’’, ’’f’’ ve’’x’’ ebatları, aynı zamanda köşeler ve radüsler sipariş sırasında anlaşma formunda belirtilmeli ve onaylanmalıdır. Daha farklı herhangi bir kaynak ağzı işlemi talebi de sipariş formunda yer almalıdır.

Sembollerle Gösterim

DIN 17 155’e göre HII çeliğinden yapılmış, 600 mm dış çap(D), 20 mm et kalınlığına (t) sahip, VA tipi flanş köşeli torisferik bir bombenin sembollerle gösterimi:
Bombe DIN 28 011-600X20-VA-HII
DIN 17 155’e göre HII çeliğinden yapılmış, 600 mm dış çap(D), 19,5 mm minimum et kalınlığı (t) olan, VA, BI tipi flanş köşesine sahip,x=15 mm iç kısımdan inceltilmiş torisferik bir bombenin sembollerle gösterimi:
Bombe DIN 28 011-600X19,5 MIN-VA BI-15 HII

Teknik sevkiyat koşulları

Bombe imalatına uygun materyalin seçilmesi

a) Sıcak çekilmiş alaşımsız yapı çeliği, DIN EN 10 025’e uygun olarak ,
b) Yüksek ısı özeliklerine sahip çelik plaka ve ham çelik, DIN 17 155’e uygun olarak,
c) Paslanmaz çelik, DIN 17 440 veya Stahl-Eisen-Werkstofffblätter (demir - çelik plaka) 400’e göre,
d) Kaynak yapımına uygun ince taneli yapı çeliği, DIN 17102’ e göre,

e) Düşük ısı dereceli çelik,
f) Kaplama çeliği,
g) Yüksek ısı dereceli ve yüksek rezistanslı çelikler,
h) Özel alaşımlar,

i) Demir - çelik olmayan metaller,
j) Diğer ulusal ve uluslararası standartlardaki materyaller.

 

Üretim ve Isıl İşlem (Bilgi İçin Tıklayınız)

Özel bir şekillendirme çeşidi konusunda anlaşma yapılmadığı takdirde, bombeler sıcak ya da soğuk şekillendirme ile yapılır. Isıl işlem talebi anlaşma formunda yer almalıdır (AD Merkblätter, HP7 serisinde belirtildiği gibi) eğer bir bombe bir çok parçanın birleştirilmesiyle meydana getirildiyse (şekillendirme öncesi ya da sonrası),bu üretici tarafından belirtilmelidir.

Yüzey İşlem (Bilgi İçin Tıklayınız)

Bombeler yüzey işlemleri tamamlanmamış olarak teslim edilebilir. Herhangi özel bir yüzey işlem talebi anlaşma formunda belirtilmelidir(kumlanmış, asitle temizlenmiş, parlatılmış, vb...).

 

Ölçü Sapması

Yükseklik (H) Ölçü Sapması

Yükseklik (H=h1+h2) ölçü sapmaları şu şekilde olabilir,
+0,015D da ya da +10 mm (hangisi yüksek ise) ve 0

Bu sapmalar “Düz kısım (h1’in kaynak ağzı için hazırlanması)” bölümünde belirtilen düz kısımlar için uygulanabilir. Düz kısım hazırlığı yapılmamış bombeler (R Tipi) bu standartta belirtilen diğer tiplere göre de işlenebilir olmalıdır.

Çevre Ölçüsü Sapmaları
Çevre ölçüsü sapmaları aşağıdaki tablo 2’de gösterilmiştir.

Yaklaşık toleranslar

Gerekli durumlarda çevre, ovallik vb. konularda anlaşma yapılabilir. Eğer bombeler parçalı olarak yada iç veya dış bombe olarak kullanılacak ise toleranslar sipariş esnasında belirtilmelidir.

Çevre Ölçüsü Belirlenmesi

Ölçüm Noktası
Makinayla flanşlanmış köşelerde, çevre ölçüsü köşe boyunca ölçüm yapılarak alınabilir.
Bitmemiş (h1 kaynak ağzı hazırlığı yapılmamış) köşeli bombelerde, ”Yükseklik (H) Ölçü Sapması” bölümünde belirtildiği gibi H için derinliğin en yüksek ve en düşük olduğu noktalardan ölçüm yapılıp ortalaması alınır.

Dış Çevre Ölçüsü Belirlenmesi

Dış çevre ölçüsü “Ölçüm Noktası bölümünde” a gösterildiği gibi, DIN 6403’ e uygun o bir metreye ölçülebilir. Çap hesaplarken  =3,14159 olarak alınmalıdır.

İç Çevre Ölçüsü Belirlemesi (anlaşmada varsa)
İç çevre ölçüsü, “Dış Çevre Ölçüsü Belirlenmesi” bölümünde bahsedildiği gibi dış çevre ölçüsü alınarak ve ortalama et kalınlığını bularak alınabilir (bombe çevresini ölçerken en az üç ayrı noktanın ölçümüyle elde edilen aritmetik ortalama). Bombe çapının (D) 500 mm’yi geçtiği durumlarda, et kalınlığı 500 mm aralıklarla ölçülmelidir.

Yassılaştırma

Radyüs (r) bölgesinde, kıvrımın yassılaştırılması radyüsün (r) maksimum %15 uzunluğuna kadar mümkündür.

Mümkün Olabilecek Düz kısım (h1) Sapmaları

Sapma Açıları

Mümkün olabilecek sapma açıları  ve  için Tablo 4’ e bakınız .